Charme Perfume thổi “làn gió“ mới vào thị trường nước hoa tại Việt Nam